ببەخشە

دەتوانیت لە ڕێگەی
ئەم هەڵبژاردانەی خوارەوە ببەخشی

فاستپەی

Fast Pay

یارمەتیەکانت لە ڕێگەی فاستپەی فەرمی ڕێکخراوی بەختەوەری بنێرە بۆ ژمارەی تایبەتی ڕێکخراو.

 

9263 456 750 964+

بانکی یەکەمی عێراق FIB

FIB Bank

یارمەتیەکانت لە ڕێگەی بانکی یەکەمی عێراقی ئیسلامی FIB بۆ هەژماری فەرمی ڕێکخراوی بەختەوەری بنێرە لەسەر ژمارەی تایبەتی ڕێکخراو.

 

9263 456 750 964+

هەژماری بانکی

KIB Bank

یارمەتیەکانت لە ڕێگەی هەژماری تایبەتی ڕێکخراوی بەختەوەری لە بانکی کوردستان بەم ناونیشانە بنێرە.

 

9263 456 750 964+